Please select your page

MVO & duurzaam ondernemen

 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

V4K MVO logo definitief smiley 01

Werken bij Veldink4kids betekent meer. Zo zit 'verantwoord ondernemen' ook in onze cultuur verankerd. Veldink4kids is begaan met de maatschappij en het mileu. Veldink4kids  wil een succesvol bedrijf zijn en haar bijdrage leveren aan een gezondere en duurzame leefomgeving. Van nature zijn we hier al dagelijks mee bezig: met onze hulpmiddelen zorgen wij er voor dat kinderen zelfstandig en zelfredzaam blijven en ondanks hun beperking nog volop mee kunnen doen aan de maatschappij. 

MVO voor ons betekent meer dan een mooie term. Het zit verweven in onze bedrijfsvoering en identiteit, het vormt een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Met als uitgangspunt het 'kind' zijn wij steeds op zoek naar een evenwicht tussen de belangen van de verschillende betrokkenen: de medewerkers & aandeelhouders, kinderen & hun ouders, dealers, ergotherapeuten & revalidatiecentra, gemeenten, leveranciers & overige zakenpartners en de wereld waarin wij leven. 

Als Veldink4kids geven wij een praktische invulling aan de internationale ISO richtlijn over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van zowel onszelf als van onze klanten om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet, objectief en aantoonbaar te maken. We zijn ons ervan bewust dat we niet alles kunnen realiseren, prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken.

MVO op het gebied van Mens, Milieu & Maatschappij!         V4K MVO icon 01Milieubeleidsverklaring Veldink4kids Team
 

 Mens

Werk: Onze mensen maken het verschil! Wij hebben een divers personeelsbestand dat bestaat uit een goede mix van talentvolle medewerkers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers die de ruimte krijgen om zich optimaal te ontplooien met behoud van de eigen authenticiteit. Zij zijn trots op Veldink4kids. Veldink4kids heeft een cultuur waarin diversiteit, klantgerichtheid en openheid een belangrijke plaats innemen. Een cultuur waarin iedere medewerker deel uit maakt van het Veldik4kids Team en dit ook zo ervaart. Onze motivatie daarbij is: 'Eigenwijs! Wij geloven dat iedereen eigen wijsheid in pacht heeft. Iedereen weet iets, niemand weet alles. Samen weten we heel veel. Daarom vinden wij delen zo belangrijk. Kennis, ervaringen, inspiratie'

Kansen geven: Durven dromen! Wij geloven in kansen. Kansen voor iedereen. Zodoende vinden wij het vanzelfsprekend om een gedeelte van ons personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten bestaan. Hiermee willen wij ook deze mensen weer laten participeren in de maatschappij. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheden om waar mogelijk (deel)productie te laten uitvoeren bij sociale werkvoorzieningen in de omgeving.

Ontwikkelingswerk: Oude gebruikte kinderrolstoelen (uit onze eigen demo-voorraad of ingeleverd door onze dealers)  worden opgeknapt en weer geschikt gemaakt voor gebruik. Deze hulpmiddelen doneren we dan op verzoek via diverse kleine hulporganisaties aan landen waar ze nog goed te gebruiken zijn. Een wereld van verschil voor de lokale kinderen daar! Zo hebben we rolstoelen gedoneerd aan Haïti, Roemenië en Polen en landen in Afrika. Daarnaast ondersteunen we deze hulporganisaties en stichtingen ook graag met onze kennis. Delen van kennis is van groot belang om ze verder te helpen. Ugando on Wheels foundation is daar een mooi voorbeeld van.

 Milieu

Milieuzorg vormt een integraal onderdeel van het milieubeleid en is er op gericht om bij de uitvoering van de activiteiten te streven naar een optimaal evenwicht tussen zorg voor het milieu en een gezonde economische ontwikkeling waarbij minimaal voldaan wordt aan de milieu wet- en regelgeving, maar waar mogelijk proberen wij altijd meer te doen dan wettelijk verplicht. Zolang de inspanning in gezonde relatie staat met het resultaat.

Milieubewustzijn: We houden graag rekening met het milieu en hoe we hier in de bedrijfsvoering bewust mee om kunnen gaan. We printen alleen als het echt nodig is, en maken daarbij gebruik van milieubewust gerecycled papier. Ook onze koffie bekertjes zijn vervangen door koffie mokken. en roerstaafjes zijn milieuvriendelijk. Daarnaast zoeken we ook in de productie toepassingen naar steeds groener wordende mogelijkheden, om het milieu te ontzien.

Reduceren milieu belasting: Alle bedrijfsactiviteiten van Veldink4kids hebben, in meer of mindere mate een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen. We gaan bewust om met materiaal en energie, door afval te scheiden voor recycling en restafval tot een minimum te beperken en te kiezen voor materialen op basis van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, apparatuur op basis van energiezuinigheid en energiebronnen op basis van duurzaamheid. Hiervoor hebben we ook bewust afspraken gemaakt met onze transporteur om onze nieuwe rolstoelen zonder verpakkingsmaterialen te vervoeren. Dit scheelt enorm veel verpakkingsmateriaal. Service onderdelen worden zoveel als mogelijk gebundeld verzonden naar de vaste klanten om het aantal zendingen (transport) te beperken.
Recycling / Hergebruik. Oude ingeleverde rolstoelen (ontvangen van dealers) worden weer ingezet als tijdelijke leenstoelen of worden gedoneerd aan ontwikkelingslanden. Niet meer te hergebruiken middelen worden gedemonteerd en gescheiden aangeboden voor recycling.

 Maatschappij

Lokale economie: Om de lokale economie te stimuleren, werken wij altijd samen met partijen uit onze omgeving. Zo helpen we elkaar wederzijds een handje! Ook onze meeste leveranciers komen uit de regio. Niet alleen stimuleert dit de plaatselijke economie, het schept ook een vertrouwensband omdat je makkelijk bij elkaar binnen loopt.

Lokale verenigingen: Wij ondersteunen ieder jaar een aantal sportverenigingen met en jeugdcommissies via donatie om zo de onderlinge saamhorigheid te vergroten. Met name projecten waar ook aandacht is voor mensen in een minder kansrijke positie hebben onze voorkeur.
Ondersteunen. Als medewerkers zelf betrokken zijn bij lokale initiatieven die de maatschappij steunen dan ondersteunen wij hen graag bij de realisatie hiervan. Dit gaat meestal door kleine sponsor donaties te verstrekken.

Goede doelen: Veldink4kids is betrokken bij de kinderen die we helpen met onze kinderrolstoelen en doet daarom mee of ondersteund evenementen die goede doelen voor deze mensen organiseren. Zo ondersteunen we jaarlijks wisselende evenementen waar we ons betrokken bij voelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn, Enegery4kids Alpen Challenge, Energy4all, BOSK, Lokale Mytyl- & Tytylscholen.

Ontwikkelingswerk: Uganda on Wheels project: Zo maar een vraag van de Uganda on Wheels foundation "Kunnen jullie helpen?" Wij zijn een kleine stichting die al jarenlang kinderen met een beperking in Uganda ondersteunt. Sinds een jaar laten wij kinderrolstoelen maken in Uganda, door en voor mensen met een beperking. Iets wat erg uniek is in Uganda. De gevraagde know-how om een rolstoel te maken ontbreekt en de gemaakte rolstoelen voldoen volstrekt niet aan de eisen die wij stellen aan een rolstoel! Wij als Veldink4kids dragen dit initiatief een warm hart toe en het spreekt ons in de kern aan. Vandaar dat wij samen met De Uganda on wheels foundation gaan kijken hoe wij mee kunnen helpen. Want helpen kunnen wij zeker met het delen van kennis en het doel is om de lokale mensen zo te instrueren en een basis rolstoel te ontwerpen die aan de eisen voldoet en die toch lokaal te produceren is met minimale middelen.

V4K MVO icon tekst 01


 

Veldink4kids staat voor perfecte rolstoelen met als uitgangspunt uw KIND!

Altijd maatwerk en al onze basis modellen kunnen worden voorzien van een groot aantal accessoires en opties. Voorzien van uw eigen personal touch.

Ervaar Het Zelf

De Kiddo Classic, Tilt en Xperienz kan door een unieke connectie module worden voorzien van een Tarta rug!


Tarta rug met adapter

×

Al onze (rol)stoelen kunnen worden voorzien van een Pelvi-loc fixatie systeem. Dit is een speciale bekkengordel, het systeem zorgt voor fixatie en voorkomt rotatie. De bekken pads hebben een 3 - dimensionale vorm, voor een optimale fixatie van het bekken zonder druk op de wervelkolom. Gevormd met een ultra dun uiteinde op het bevestiging punt bij de zitting om zijdelingse drukplekken op het bekken te voorkomen.


Pelvilock

 

 

×

Login (2)

Please login using your credentials recived by email when you register.

  or   Registreer

Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×

Register now (2)


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×